Non omnis moriar : ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim.

Tytuł:
"Non omnis moriar : ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim". Rozdz. 9, Ochrona dóbr osobistych zmarłego związanych z pogrzebem, pochowaniem zwłok oraz grobem

Internetowa baza cmentarzy i grobów wojennych woj. wielkopolskiego

Internetowa baza cmentarzy i grobów wojennych woj. wielkopolskiego jest obecnie w trakcie uzupełniania, opracowywania i weryfikowania danych.

Brak uprawnień do przeglądania pełnej treści.

CZERNIEJEWO - mogiła zbiorowa powstańców wielkopolskich

Mogiła zbiorowa powstańców wielkopolskich znajduje się na cmentarzu rzymskokatolickim w Czerniejewie. Na pomniku zostało umieszczone godło Polski, a pod nim napis:

Polegli na polu chwały

Wojciechowski Jan
Pluciński Wincenty
Pluciński Stanisław
Bekasiński Lech

CZERNIEJEWO - Żydowo - mogiła zbiorowa poległych obrońców Żydowa

10 września 1939 roku mieszkańcy Żydowa stawili zbrojny opór regularnym wojskom hitlerowskim. W walce zginęło czterech mieszkańców Żydowa, których ciała zostały pogrzebane na miejscowym cmentarzu katolickim. Na ich mogile umieszczono pomnik z orłem, pod którym znajduje się napis "Poległym bohaterom w obronie Żydowa w roku 1939. Cześć ich pamięci!". W centralnym miejscu pomnika znajduje się płyta, na której wymienieni są polegli:

Nikodem Pawlak lat 16

Andrzej Samulski lat 43

Mieczysław Pol lat 26

MIEŚCISKO - mogiła zbiorowa ofiar II wojny światowej

Na cmentarzu rzymskokatolickim w Mieścisku znajduje się zbiorowa mogiła poległych w 1939 r. oraz ofiar terroru hitlerowskiego w latach 1939-1945.

Na pomniku widnieje krzyż z tablicą o treści: "Polegli za Ojczyznę w latach 1939 - 1945". Na płycie pomnika znajdują się dwie tablice wykonane z białego marmuru z nazwiskami poległych.

LWÓWEK- mogiła zbiorowa powstańców wielkopolskich

Na cmentarzu rzymsko-katolickim znajduje się zbiorowa mogiła poległych podczas powstania wielkopolskiego. Na krzyżu wieńczącym mogiłę znajduje się tablica z napisem: 

Powstańcy wielkopolscy 1919 roku

Franciszek Michalski

Jan Spychała

Michał Brauer

Władysław Gularek

Andrzej Lorenz

 

Śrem - Groby żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej

W zachodniej części cmentarza starmiejskiego, pomiędzy aleją cmentarną a parkanem, usytuowanych jest 10 kwater ułożonych w 2 rzędach. Groby te kryją prochy poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy armii niemieckiej, w tym wcielonych do niej Polaków.

ŚREM - mogiła zbiorowa powstańców wielkopolskich

Na cmentarzu parafialnym Śremie znajduje się mogiła powstańców wielkopolskich, na której w okresie międzywojennym wybudowana pomnik w formie obelisku. Na jego fronowej ścianie wmurowana jest tablica z napisem: 

POLEGŁYM BOHATEROM POWSTANIA WLKP. 1918/19 

Tomaszewski Leon
31.1.1919 pod Ostrzeszowem

Kowalczyk Tomasz
9.1.1919 pod Zbąszynkiem

Jankowski Marcin
9.1.1919 pod Zbąszynkiem

Ewidencją grobów wojennych Województwa Wielkopolskiego zarządza:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. Niepodległości 16/18; Poznań, tel.: 61-854-15-41

Subskrybuje zawartość