II wojna światowa

KOBYLIN - mogiła i pomnik pomordowanych

Kwatera poległych i pomordowanych przez hitlerowców. Cokół pomnika wykonany z granitu, nasada ze sztucznego marmuru, płyta z napisem z czarnego marmuru.
Napis głosi:
„Cześć
i wieczna pamięć
poległym
i pomordowanym
Kobylina
i okolicy
w obronie
Ojczyzny
w czasie okupacji

NIECHANOWO- Jelonek - mogiła ofiar terroru hitlerowskiego

W Jelonku znajduje się mogiła rozstrzelanych w końcu 1939 roku 3 jeńców (prawdopodobnie angielskich) z obozu w Gnieźnie.

BOJANOWO - mogiła pomordowanych Żydów

W październiku 1941 r. w opuszczonym gospodarstwie Józefa Beli powstał obóz pracy przymusowej dla Żydów - Judenslager. Zlikwidowano go późną jesienią 1942 r., wywożąc Żydów do Białego Orła pod Rawiczem. Byli to Żydzi z Polski, Czechosłowacji i Niemiec. Przeciętnie przebywało w nim 55 osób. Ciała 15 zamęczonych Żydów znajdują się w bezimiennej mogile na cmentarzu parafialnym w Bojanowie.

GNIEZNO - kwatera żołnierzy Armii Czerwonej i Pomnik Wdzięczności

Gniezno – cmentarz św. Wawrzyńca, ul. Witkowska

Mogiły wraz z pomnikiem znajdują się w wydzielonej kwaterze, w południowo-wschodniej części cmentarza leżącego przy ul. Witkowskiej. Spoczywa tam 411 osób w większości żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej poległych w czasie wyzwalania Gniezna, i zmarłych w szpitalach wojskowych na terenie miasta.

Pochówki na kwaterze odbywały się w latach 1945 – 1953. Pomnik powstał w 1948 roku.

KOSTRZYN WLKP. - mogiły z Powstańców Wlkp. i ofiar terroru okupanta niemieckiego z II wojny światowej

Mogiły ofiar terroru okupanta niemieckiego z II wojny światowej oraz poległych Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym.

Krzyż kamienny, w lewym rogu tablicy stylizowany orzeł
obejmuje skrzydłami napis:

Powstańcom
Wielkopolskim
1918-1919
Pomordowanym
przez hitlerowców
1939-1945

KRUCHOWO - zbiorowa mogiła z 1939 r.

Kruchowo - zbiorowa mogiła, w której spoczywa 7 mieszkańców Kruchowa i Grabowa, zamordowanych przez hitlerowców 5 października 1939r.

Gniezno - grobowiec ks. majora Mateusza Zabłockiego

Grobowiec, przykryty okazałą płytą kamienną, znajduje się na terenie cmentarza św. Piotra w Gnieźnie.

Malanów - grób wojenny 2 dzieci - ofiar niemieckiego nalotu

Malanów -  grób wojenny 2 cywilnych ofiar niemieckiego nalotu na okolice Malanowa dnia 3 lub 4 września 1939 r.

Ewidencją grobów wojennych Województwa Wielkopolskiego zarządza:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. Niepodległości 16/18; Poznań, tel.: 61-854-15-41

Subskrybuje zawartość